JACEK KUGACZ
Prezes Zarządu (CEO)

Jacek Kugacz – Prezes Zarządu (CEO) Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A. od stycznia 2018r. Wcześniej (od 2013r.) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (COO). Współtworzył firmę, gdzie pracuje od jej powstania (wrzesień 1996r.).

Uzyskał tytuł magistra na Bournemouth University w Wielkiej Brytanii oraz warszawskiej Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Studiował również w City University Business School (obecnie Cass) w Londynie. W czasie studiów zdobył stypendium, połączone ze stażem w Chubb Insurance Company of Europe w Duesseldorfie.

Został nagrodzony za wieloletnie zasługi dla rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń: przez Polską Izbę Ubezpieczeń (2010) oraz medalem srebrnego krzyża zasługi – odznaczeniem państwowym (2022). Od maja 2019 roku jest członkiem Komisji Rewizyjnej PIU.