JACEK PIEKARSKI
Główny Specjalista ds. Reasekuracji, Asystent Underwritera ds. Ryzyk Majątkowych i Inżynieryjnych

tel. +48 698 734 984
e-mail/Skype: jacek.piekarski@polishre.com

Koordynator rynku: Polska