KINGA LIBRONT
Dyrektor ds. Underwritingu, Menedżer Produktu Ryzyka Odpowiedzialności Cywilnej

tel. +48 606 809 567
e-mail/Skype: kinga.libront@polishre.com

Koordynator rynków: Austria, Czechy, Słowacja, Serbia, Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia