MAGDALENA CZAJA
Kierownik zespołu, Underwriter ds. ryzyk morskich

tel. +48 604 582 219
e-mail: magdalena.czaja@polishre.com  

Koordynator rynku: Izrael