MAŁGORZATA JAWORSKA
Główny Specjalista ds. Reasekuracji, Underwriter ds. Ryzyk Cargo

tel. +48 604 582 367
e-mail/Skype: malgorzata.jaworska@polishre.com  

Koordynator rynków: Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Kazachstan