MAŁGORZATA PENSZYŃSKA
Underwriter ds. ryzyk majątkowych

tel. +48 698 734 795
e-mail: malgorzata.penszynska@polishre.com  

Koordynator rynków: Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan,
Mołdawia, Rumunia, Ukraina, Uzbekistan