MAŁGORZATA PENSZYŃSKA
Główny Specjalista ds. Reasekuracji, Asystent Underwritera ds. Ryzyk Majątkowych i Inżynieryjnych

tel. +48 698 734 795
e-mail/Skype: malgorzata.penszynska@polishre.com  

Koordynator rynków: Ukraina, Mołdawia, Rumunia