MARCIN KOWALSKI
Członek Zarządu (CUO), Dyrektor Biura Reasekuracji

Marcin jest absolwentem kierunku ekonomicznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Z reasekuracją zawodowo związany od 2002 r. Od kwietnia 2005 r. jest pracownikiem PTR, od 2008 jako dyrektor regionu odpowiedzialny za działalność reasekuracyjną spółki na rynku polskim oraz w Turcji i Izraelu, jak również projekty korporacyjne – retrocesję i rating. Od 2013 r. jest dyrektorem wykonawczym Biura Reasekuracji odpowiedzialnym za całość działań underwritingowych spółki.
Marcin Kowalski w 2014 r. został nagrodzony odznaką Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”, a od 2019 r. jest przewodniczącym Podkomisji Reasekuracji przy PIU. Od 2012 r. wykładowca SGH na Podyplomowych Studiach Akademii Ubezpieczeń z zakresu reasekuracji.