MICHAŁ JEDYNAK
Główny specjalista ds. reasekuracji
Underwriter ds. ryzyk majątkowych

tel. +48 667 885 854
e-mail/Skype: michal.jedynak@polishre.com