SZYMON SULEWSKI
Kierownik Zespołu Analiz Portfelowych, Główny Specjalista ds. Reasekuracji

tel. +48 660 539 504
e-mail/Skype: szymon.sulewski@polishre.com

Koordynator rynku: Polska, Izrael