TATIANA SUDOŁ
Underwriter ds. ryzyk NNW

tel. +48 604 585 162
e-mail: tatiana.sudol@polishre.com  

Koordynator rynków: Albania, Bośnia, Bułgaria, Chorwacja,
Kosowo, Macedonia, Węgry