• polski
 • English
 • Русский
 • Skontaktuj się z nami

  Podaj swoje imię (wymagane)

  Podaj swój adres e-mail (wymagane)

  Temat wiadomości

  Treść

  Adres naszej siedziby

  ul Bytomska 4
  01-612 Warszawa

  Sekretariat:
  (+48) 22 832 02 56
  (+48) 22 8­32 02 57 ­

  Fax:
  (+48) 22 833 02 18

  info@polishre.com
  www.polishre.com

  Dodatkowe informacje

  NIP 527-12-37-573
  REGON 012133223
  rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000024717
  kapitał zakładowy 169 180 000 zł opłacony w całości

  Back to Top